Jak przetrwać turbulencje

Opublikowane przez Gulewicz Maria Magdalena w dniu

Żyjemy w czasach, kiedy stary porządek rozpada się na naszych oczach na wielu płaszczyznach. A mimo to wielu liderów świata biznesu czy polityki kurczowo trzyma się starych mechanizmów działania. Bojąc się zmian i wszelkiego chaosu, wybierają życie w komforcie ciszy, stawiając go nad wysiłkiem konfrontacji.

Jednak zarówno lęk, jak i komfort mają swoją cenę, zamykajac nas w obrębie ograniczonych działań. Jedynie pokonując strach, zaczynamy podchodzić do życia z odwagą i przejmujemy kontrolę nad wydarzeniami, porzucając rolę biernego uczestnika.

Jakiś czas temu przekonałam się, że w życiu mamy niewielki wpływ na okoliczności zewnętrzne. Ludzie wkraczają do naszego życia i pośrednio lub bezpośrednio mają na nas wpływ, my zaś poświęcamy cały swój czas, reagując na to, co nam zrobili. Przydarza nam się coś dobrego, a potem coś złego. Walczymy do upadłego, żeby tylko jakoś nad tym zapanować, bo bezradność w obliczu różnych wydarzeń nas unieszczęśliwia. Czasem nam się to udaje, ale zakres kontroli, jaką zyskujemy nad ludźmi i okolicznościami zewnętrznymi, jest przygnębiająco mały. 

Tak naprawdę istnieje tylko jedna rzecz, nad którą możemy mieć kontrolę.

Jest to nastawienie, z jakim reagujemy na różne wydarzenia.

Jeżeli pokonamy strach i zaczniemy podchodzić do życia z odwagą – rośnie zakres kontroli, jaką sprawujemy nad zewnętrznymi okolicznościami. Oznacza to wkroczenie na tereny, od których w normalnych okolicznościach trzymamy się z daleka: musimy podjąć trudne decyzje, których dotychczas unikaliśmy, skonfrontować się z ludźmi nawet jeśli są naszymi przeciwnikami, myśleć o sobie i własnych potrzebach zamiast zadowalać innych, zmusić się do zmiany własnego życia, nawet jeśli to właśnie tej zmiany tak bardzo się boimy.

Przezwyciężenie negatywnej strony konkretnego lęku wydobywa samodzielność i dużą pewność siebie [Greene, 2011]. 

OTWARTY UMYSŁ LIDERA

„Realizm do bólu” to otwarty umysł. To gotowość przyjęcia przeciwnej opinii i zobaczenia spraw oczami innych ludzi. To także uważne słuchanie ludzi wokół siebie i traktowanie wszystkiego, jako źródło wiedzy.

W wielu przypadkach trzeba umieć ocenić to, co się dzieje tak, ażeby nasze ego i nasze emocje nie zaburzyły obrazu spraw. Umiejętność wchodzenia w rolę spokojnego, zdystansowanego wewnętrznie obserwatora to potężne narzędzie pomocne w każdej sytuacji kryzysowej.

Zawsze zadawajmy sobie pytanie, dlaczego dana rzecz się wydarzyła, jakie były motywy uczestników danego wydarzenia, kto tak naprawdę kontrolował sytuację, kto odniósł korzyści z tego co się stało.  

Prezydent Lincoln nie przyjmował odgórnie żadnych założeń. Dokonywał wyborów, kierując się czystym pragmatyzmem. Był uważnym obserwatorem ludzkiej natury. Oceniał ludzi po wynikach, a nie życzliwości czy orientacji politycznej. Uważna miara, jaką przykładał do ludzi i wydarzeń była wyrazem jego siły i wewnętrznej odwagi.

Wszystko jest kwestią wyboru. Każdy z nas i w każdym momencie życia może wybrać realizm. Jednak wówczas nasze oczy muszą być nakierowane na świat, a nie na nas samych i własne ego. To, co widzimy, determinuje to, co myślimy i jak postępujemy. Natomiast, jasność co do własnych celów, zamiarów innych ludzi i tego, co się dzieje wokół nas, przekłada się na pewność siebie i poczucie siły.

PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Wszystkie wielkie przedsiębiorstwa rozpoczęły proces szukania swojej drogi do wielkości od stawiania czoła brutalnym faktom otaczającej ich rzeczywistości.

Prawda opiera się na obserwacji i dowodach, nie zaś na wierze. Bardzo ważne jest, żeby nie mylić prawdy z przekonaniem. Kiedy rozpoczyna się od uczciwej i dokładnej analizy realnej sytuacji, właściwe decyzje przychodzą same. Nie da się natomiast podejmować dobrych decyzji bez konfrontacji z rzeczywistością [Collins, 2007]. Nie chodzi tutaj o to, żeby nie mierzyć wysoko, albo nie wyznaczać sobie ambitnych celów, ale bardziej o to, aby zachowując niezachwianą wiarę w sukces, bez względu na pojawiające się trudności jednocześnie stawiać czoło najbardziej wrogim faktom, bez względu na sytuację.

Artykuł nr 901/2020

Collins J., Od dobrego do wielkiego, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.

Greene R., Prawo odwagi, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2011.