Kompetencje przyszłości

Opublikowane przez Gulewicz Maria Magdalena w dniu

Kompetencje przyszłości 

Globalna recesja gospodarcza spowodowana COVID-19 pogłębia istniejące nierówności na światowych rynkach pracy. Hamuje wzrost zatrudnienia, będący efektem konsekwentnych wysiłków od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady. 

Pojawiające się technologie w sposób istotny przekształcają rynki pracy. Tendencja ta uległa przyspieszeniu wraz z nadejściem nowej recesji. Coraz częściej zadawane są pytania o przyszłość pracy. 

Miliony pracowników na całym świecie borykają się z dużą niepewnością zatrudnienia. Dane International Labour Organization pokazały, że w pierwszej połowie 2020 r. bezrobocie wzrosło średnio do 6,6 proc. Szacowana utrata godzin pracy odpowiada 495 milionom miejsc pracy. 

1. COVID-19 będzie miał trwały efekt na kompetencje przyszłości

Pandemia COVID-19 przyspieszyła nadejście „pracy przyszłości”. Badanie Future of Jobs pokazuje, że 50 proc. pracodawców przyspieszy automatyzację pracy. Ponad 80 proc. planuje rozszerzyć cyfryzację swoich procesów pracy. Oznacza to, że niektóre utracone miejsca pracy nigdy nie wrócą. Te, które się pojawią, będą wymagać zupełnie nowych sposobów pracy i nowych umiejętności.

2. Automatyzacja będzie postępować

Raport Future of Jobs przewiduje, że do roku 2025 godziny pracy maszyn i ludzi zrównają się. Około 85 milionów ról zostanie zastąpionych przez automatyzację. Głównie w ramach ręcznych lub powtarzalnych ról- obejmujących zarówno prace fizyczne, jak i umysłowe.

3. Pojawią się nowe miejsca pracy i kompetencje

Pomimo przyspieszonych zakłóceń w zatrudnieniu, raport przewiduje również, że do 2025 roku pojawi się 97 milionów nowych miejsc „pracy jutra”. Najbardziej pożądane role na przyszłych rynkach pracy obejmują: analityków danych i naukowców, specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, inżynierów robotyki, inżynierów oprogramowania i twórców aplikacji, a także specjalistów ds. transformacji cyfrowej, analityków ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistów ds. Internet of Things.

4. Najbardziej pożądane kompetencje przyszłości to połączenie umiejętności twardych i miękkich

Najbardziej pożądane umiejętności przyszłości będą obejmować pracę z ludźmi, umiejętności rozwiązywania problemów i samozarządzania. Sa to np.: odporność, tolerancja na stres i elastyczność. Wzrost wymagań w odniesieniu do umiejętności samozarządzania jest oczywisty. Pracownicy napotykają szereg presji, aby dostosować się do nowych- bardziej cyfrowych- sposobów pracy. Przewiduje się, że przekwalifikowanie jednego pracownika na role przyszłości będzie wymagało czasu od trzech tygodni do pięciu miesięcy.

5. Kapitał ludzki będzie zyskiwał na znaczeniu

Pracodawcy są przekonani o znaczeniu i wartości budowania kapitału ludzkiego. 66 proc. z nich uważa, że w ciągu roku uzyskają zwrot z inwestycji w szkolenia pracowników. Dane z ostatnich pięciu lat pokazują, że pracownicy często nie potrzebują uzyskać doskonałości nowych umiejętności, aby przejść na nowe role. Skala wyzwania jest znacząca- pracodawcy planują dokonać transferów wewnętrznych wśród połowy swoich pracowników.

Około 40 proc. umiejętności przeciętnego pracownika będzie wymagało aktualizacji, aby sprostać wymaganiom przyszłego rynku pracy. Pracodawcy będą zmuszeni samodzielnie stawić czoła temu wyzwaniu. Tylko co piąty może wykorzystać środki rządowe na realizację programów szkoleniowych.

Raport o przyszłości miejsc pracy 2020 (World Economic Forum) to wezwanie do działania w celu przyspieszenia Rewolucji Przekwalifikowania (Reskilling Revolution) w gospodarkach. Podkreśla on rosnącą pilną potrzebę wspierania zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem pracowników, w kierunku pozyskiwania umiejętności „pracy jutra”. Obecna chwila daje liderom biznesu, rządu i polityki publicznej możliwość skoncentrowania wspólnych wysiłków na umożliwieniu pracownikom funkcjonowania w nowej gospodarce.

Źródło: World Economic Forum.