Inspirujemy kobiety do przywództwa i zmiany swojego życia.

Kobiety stanowią 52% ludności w Polsce. Poziomem wykształcenia i kompetencji nie ustępujemy mężczyznom. Nasza siła ekonomiczna rośnie i szacuje się, że do roku 2028 kobiety będą decydowały o wydatkowaniu 75% środków przeznaczonych na konsumpcję w skali globalnej.Tymczasem rosnące znaczenie kobiet nie znajduje odzwierciedlenia w podziale ról przywódczych. 

W polskim Sejmie zasiada zaledwie 28% kobiet, a odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach w korporacjach jest jeszcze niższy.  Kobiety stoją na czele 6% spółek giełdowych i stanowią 13% członków zarządów. Reprezentacja kobiet na stanowiskach managerskich jest nieco wyższa- wynosi 37%. 

Oznacza to, że kiedy podejmowane są decyzje dotyczące nas wszystkich- czy to w naszym Państwie czy w firmach, w których pracujmey- głosu kobiet nie bierze się pod uwagę w równym stopniu, co głosu mężczyzn. 

Jeżeli więcej kobiet obejmie role kierownicze czy przywódcze, głośno i stanowczo mówiąc o potrzebach i problemach innych kobiet zyskamy wszystkie. 

Kobiety liderki są kluczem do rozwiązania istotnych problemów, z którymi zmaga się biznes, a także wielu ważnych kwestii społecznych. Tymczasem kobiety napotykają na swojej drodze różne przeszkody natury instytucjonalnej i muszą o wiele bardziej się starać, żeby udowodnić, na co je stać.  

Jednak oprócz zewnętrznych barier, które stawia przed nami społeczeństwo, kobiety muszą jeszcze pokonać przeszkody, które tkwią w nas samych. Same mniej lub bardziej utrudniamy sobie życie. Przez to, że wycofujemy się podczas, gdy powinniśmy włączyć się do gry.

Pielęgnujemy w sobie te wszystkie negatywne komunikaty, które słyszymy przez całe życie. Że nie wypada mówić, co się myśli. Że nie wolno być agresywną i silniejszą od mężczyzn. Zaniżamy swoje oczekiwania względem tego, co mogłybyśmy osiągnąć.

Przez wieki powtarzano nam, że trudno pogodzić karierę z życiem rodzinnym. Jednak rzadko zdajemy sobię sprawę z tego, że same możemy siebie ograniczać. To właśnie tym przeszkodom wewnętrznym należy poświęcić o wiele więcej uwagi. Po części dlatego, że możemy nauczyć się same je kontrolować i pozbyć się tych barier już dziś. 

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach jest niezbędnym elementem osiągnięcia prawdziwej równości.

Potrzeba nam więcej obrazów przedstawiających kobiety, jako kompetentne profesjonalistki i szczęśliwe matki.

Potrzeba nam więcej obrazów przedstawiających kobiety, jako kompetentne profesjonalistki i szczęśliwe matki albo nawet jako szczęśliwe profesjonalistki i kompetentne matki. Obecnie negatywne obrazy bezdusznych i samotnych businesswoman wpędzają kobiety w poczucie nieuzasadnionego lęku, pokazując wyzwania życiowe, jako coś nieosiągalnego. 

Stworzyłam  to miejsce (programy i społeczność) dla kobiet, które chcą zwiększyć swoją szansę dotarcia na szczyt w swojej dziedzinie i osiągnięcia wyznaczonego celu.

Dotyczy to kobiet na każdym etapie życia zawodowego i osobistego- tych, które są na etacie i tych, które prowadzą własny biznes. Tych, co dopiero zaczynają, po te, które mają na swoim koncie spore sukcesy, ale ich kariera stanęła w miejscu. Moje programy kieruję także do mężczyzn, którzy pragną włączyć się w budowanie równego świata.

Moją intencją jest podzielenie się radą, której ja sama chętnie bym kiedyś wysłuchała. Chcę dać Ci wiedzę, narzędzia oraz wskazówki, abyś chodząc w szpilkach po „polu minowym” nie popełniała błędów, których da się uniknąć.