O DrGulewicz

DrGulewicz to innowacyjna platforma rozwoju przywództwa, której fundamentem jest głęboka troska o jakość i warunki życia ludzi. 

Naszą misją jest poprawa globalnych standardów i jakości przywództwa poprzez doradztwo oraz rozwój liderek i liderów, aby mogli oni w pełni realizować swój potencjał, wprowadzając pozytywne zmiany w swoich społecznościach i poprawiając wyniki swoich organizacji w stwarzaniu lepszych warunków życia dla ludzi.

Założycielką platformy jest dr Maria Magdalena Gulewicz- uznawana za swoją wiedzę oraz wpływ, wspierając liderów na całym świecie we wzmacnianiu ich umiejętności przywódczych.

Nasze podejście

Łączymy ponadczasowe zasady przywództwa z nowoczesnymi strategiami zmieniającego się cyfrowego świata.

Nasze programy i kursy czerpią z ugruntowanej wiedzy akademickiej oraz opierają się na solidnych metodach naukowych, unikając chwytliwych sloganów, teoretycznych spekulacji i potencjalnie szkodliwych trendów w obszarze Learning & Development. 

Podejście DrGulewicz koncentruje się na osiągnięciu konkretnych wyników i autentycznej transformacji. 

Nasza metodyka opiera się na przekazywaniu rzetelnej wiedzy naukowej w sposób zrozumiały i przyjazny, poparty zarówno praktycznym doświadczeniem biznesowym, jak i akademickim.

„Przywództwo nie polega tylko na tym, by postępować właściwie, ale także na tym, by odpowiedzialnie wpływać na innych, abyśmy wszyscy razem mogli tworzyć lepszy świat.”

-dr Maria Magdalena Gulewicz

Poznaj DrGulewicz

Założycielką platformy jest dr Maria Magdalena Gulewicz, ceniona doradczyni, edukatorka i autorka książek oraz publikacji w dziedzinie zarządzania. 

Dr Gulewicz dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach przywódczych, obejmującym zarówno start-upy, jak i międzynarodowe korporacje z listy Fortune 500. Posiada stopień doktora z zakresu zarządzania oraz tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA) uzyskany na Central Connecticut State University (USA), które rozmyślnie uzupełniły tytuł magistra nauk prawniczych z zakresu administracji publicznej (specjalizacja z prawa pracy).

Posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii społecznej- ukończyła elitarną Akademię Psychologii Przywództwa pod kierunkiem Jacka Santorskiego oraz program Masterclass of Management na Uniwersytecie SWPS. Jednocześnie, pod okiem światowej klasy ekspertów, zdobyła także wiedzę i doświadczenie w dziedzinie cyfrowego świata oraz rozwoju przedsiębiorczości online. 

Jest uznanym wykładowcą akademickim, mamą i inwestorką. Jej praca integruje wszystkie te różnorodne obszary.