mentoring biznesowy

Po pierwsze,
zarządzaj sobą

Wykorzystaj w pełni swój potencjał i osiągaj cele, wierajając świadomy wpływ na otoczenie oraz swoją przyszłość.

Czym jest mentoring biznesowy?

Mentoring jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju zawodowego i osobistego. Badania potwierdzają, że 88% firm, które wprowadziły mentoring, odnotowało jego wysoką efektywność (Mentiway, 2023).

Mentoring biznesowy wspiera klienta w maksymalizacji zawodowego potencjału. Mentor pomaga usuwać bariery obniżające jakość pracy i życia, pozwalając klientowi w pełni wykorzystać swoje zasoby. 

Relacja mentoringowa, oparta na partnerstwie, zachęca klienta do rozważenia różnych perspektyw i sposobów myślenia, oferując pełne wsparcie i czas na refleksję. Klient, stając się bardziej świadomym swoich potrzeb i wartości, może podejmować działania korzystne dla siebie i swojego otoczenia.

Największa różnica między coachingiem a mentoringiem polega na tym, że coach pracuje wyłącznie na zasobach klienta, podczas gdy mentor dodaje swoją wiedzę i doświadczenie, przyspieszając rozwój i osiąganie celów. 

Mentoring podlega określonym standardom procesowym i etycznym, z jasno wyznaczonym czasem trwania i regularnymi spotkaniami. Podczas tych spotkań klient omawia wyzwania, z którymi się mierzy, korzystając z poufnej i wspierającej relacji z mentorem.

Więcej na temat mentoringu przeczytasz tutaj .

Mentoring Przywództwa

Program koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji przywódczych oraz rozwoju osobistym klientów, ze szczególnym uwzględnieniem ich samoświadomości jako liderów. Obejmuje rozwój umiejętności na różnych poziomach organizacji, przygotowując liderów do przyszłych ról i wspierając ich w bieżących zadaniach.

Executive Mentoring

Ten program jest skierowany do wyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm oraz członków zarządów, a także tych, którzy do tych ról aspirują lub są do nich przygotowywani przez organizację. Koncentruje się na strategicznych aspektach zarządzania, wspierając uczestników w nawigowaniu przez wyzwania oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia firmy na najwyższym poziomie. 

OBSZARY MENTORINGU, W KTÓRYCH PRACUJĘ TO:

Główne założenia programu

Co mówią klienci

Korzyści z mentoringu

W dzisiejszej rzeczywistości mentoring jest wyjątkowo efektywną metodą wspierania pracowników, która w sposób spersonalizowany i konkretny odpowiada na potrzeby liderek i liderów.

W Stanach Zjednoczonych jest to obecnie najczęściej wybierana przez organizacje metoda rozwoju pracowników. 

Programy mentoringowe przynoszą szerokie spektrum korzyści zarówno dla klienta, jak i dla organizacji, w tym m.in. [Mentiway,2023]

Programy mentoringowe DrGulewicz® to wysokiej jakości doświadczenie rozwojowo-transformacyjne nastawione na konkretne rezultaty. 

Dr Gulewicz od niemal 25 lat zgłębia tajniki przywództwa. Początkowo była członkinią Top Managementu firmy z listy FORTUNE 500, a następnie badaczką z doktoratem z zarządzania, dyplomem EMBA oraz dwoma fakultetami z psychologii przywództwa i biznesu. Jest również cenioną wykładowczynią akademicką i autorką książek. 

W swoich programach mentoringowych:

Specjalizuje się we wspieraniu liderów biznesu, którzy mają odwagę być autentyczni i działać zgodnie ze swoimi wartościami, aby wprowadzać pozytywne zmiany – zarówno poprawiając jakość życia w swoich społecznościach, jak i zwiększając dochody firmy.

umów się na rozmowę

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu i dowiedzieć się, w jaki sposób mogę Ci pomóc, proszę o wypełnienie krótkiego formularza.

Po jego wypełnieniu umówimy się na spotkanie online przez platformę ZOOM, podczas którego wspólnie ocenimy, jak możemy dopasować program do Twoich potrzeb i omówimy możliwości współpracy.