Jak odzyskać utraconą skuteczność

Opublikowane przez Gulewicz Maria Magdalena w dniu

Jak odzyskać utraconą skuteczność?

Ostatnie lata koncentrowały się na kwestii zaangażowania pracowników i nadania głębszego sensu pracy. W tym zakresie powstało wiele pomysłów. „Szczęście w pracy”, czy „turkusowe organizacje” są wyrazem nieświadomej potrzeby budowania lepszego świata. Pracodawcy sięgali po te rozwiązania z nadzieją na poprawę niskich wskaźników wydajności pracy. Stosując te „bestsellerowe koncepcje” często jednak ponosili porażkę. 

Aplikacja nowych trendów, zaczerpniętych ze skutecznie funkcjonujących dziś firm jest kuszącym i stosunkowo najtańszym sposobem absorbcji nowych rozwiązań i pomysłów w zarządzaniu. Warto jednak zachować wobec nich refleksyjną postawę i zdawać sobie sprawę z ich ograniczeń. Żadna idea nie funkcjonuje w oderwaniu od danego społeczeństwa i organizacji: jej historii, kultury, ludzi, procedur, a także konkretnego kontekstu.

 W książce „Jak odzyskać utraconą skuteczność” rewiduję nowe koncepcje w zarządzaniu, zestawiając je z polskimi uwarunkowaniami społeczno- gospodarczymi.

Pracując dla międzynarodowych korporacji przez ostatnie niemal 20 lat, dostrzegłam rosnącą potrzebę dostarczania rozwiązań dla biznesu opartych na rzetelnych metodach. Rynek usług doradczych ma bardzo bogatą ofertę rozwiązań. Często jednak schlebiają one tylko gustom zleceniodawców, oferując panaceum na wszystkie dolegliwości biznesu w szybkiej, komfortowej i uniwersalnej formule. Tylko nieliczni zachowali odpowiedzialność za swoich klientów, nie chcąc oferować im „plastra na problem”, którego często oczekiwali. 

Dzisiejsze wyzwania nie są trywialne, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że są bezprecedensowe – wobec czego większość uniwersalnych recept – które można było z łatwością powielać na liczne, często konkurujące ze sobą firmy, a nawet branże – utraciło ważność.

Przygotowując tę książkę, zgromadziłam ogromną liczbę publikacji, analiz naukowych i studiów. Przeczytałam setki artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, napisanych przez czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Przeprowadziłam także badania własne, które dostarczyły wskazówek i odpowiedzi na często zadawane pytanie: Jak przywrócić firmom i ich pracownikom skuteczność? 

Dzięki przedstawionym wynikom badań, ćwiczeniom, praktycznym wskazówkom oraz prawdziwym historiom książka „Jak odzyskać utraconą skuteczność” stanowi praktyczne kompendium wiedzy dla liderów organizacji, którzy chcą przywrócić energię nie tylko sobie, ale także zapewnić równowagę w swoim otoczeniu, a dzięki temu osiągać jeszcze lepsze rezultaty.

Złożoność i nieprzewidywalność biznesu wymuszają dziś umiejętność odpowiedzialnego reagowania na zmiany, dlatego niezbędna staje się pokora wobec dotychczasowych umiejętności i wiedzy oraz trafna identyfikacja zmian zachodzących w otoczeniu i środowisku pracy. 

Firmy oraz ich liderzy, którym dotąd udawało się osiągać zadowalające wyniki muszą podjąć trud nauki i zrewidować swoje praktyki, dostosowując je do nowych okoliczności społeczno- gospodarczych. Właściwa analiza sytuacji oraz sprawność w tworzeniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby, a jednocześnie nie doprowadzających do konfliktów, stanowi dziś o efektywności organizacji.

Jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu jestem daleka od uprawiania magicznego myślenia lub modnej w ostatnim czasie wyznaniowej egzaltacji nad nowymi koncepcjami. Poszukując odpowiedzi na wyzwania dla biznesu w Polsce, przez ostatnie lata skupiłam się wyłącznie na analizowaniu różnego rodzaju badań i diagnoz społecznych. To właśnie na twardych badaniach, a nie na modnych ideach opiera się ta książka. 

* * *

10% wszystkich honorariów autorskich zostaje przekazane organizacjom charytatywnym wspierającym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz młodzieży, których zdolności, predyspozycje i pasje nie idą w parze z możliwościami finansowymi, między innymi Fundacji Nienieodpowiedzialni (Program Będę Kim Zechcę).

Kategorie: Bez kategorii