Szklany sufit to mit

Dwadzieścia lat temu pojawiło się popularne określenie „szklany sufit”. Miało ono opisywać nieformalne, ukryte bariery utrudniające – a czasem wręcz uniemożliwiające – kobietom osiągnięcie sukcesu zawodowego na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Jednak ta metafora ta przestała być adekwatna. Sugeruje ona bowiem, że po pokonaniu pewnej niewidzialnej bariery kobiety osiągają równość szans Czytaj dalej…

Przyszłość pracy w kontekście wyzwań i korzyści płynących z równości płci

Przyszłość pracy w kontekście równości płci

Zaobserwowane trendy oraz wyniki badań nad doświadczeniami kobiet w miejscu pracy zwracają uwagę na istotne bariery, które utrudniają kobietom rozwój kariery zawodowej. Tymczasem, badania Banku Światowego jednoznacznie wskazują na ogromne straty ekonomiczne wynikające z braku równości płci. Szacuje się, że koszt nierówności płci wynosi dziś 23 620 dolarów na osobę Czytaj dalej…

Kobiety w biznesie zmieniają zasady gry

Raport McKinsey odkrywa niepokojące trendy dotyczące obecności kobiet w świecie biznesu. Spośród 325 tysięcy kobiet na stanowiskach podstawowych, mniej niż połowa dochodzi do średniego poziomu menedżerskiego. Zaledwie 7 tysięcy dotrze na stanowiska zastępców szefów jednostek biznesowych lub prezesów. Gdzie więc znikają kobiety, i dlaczego nie uczestniczą w środowisku korporacyjnym? Przez Czytaj dalej…

Big Mind Lidera: refleksje na temat myślenia w świecie złożoności 

Dlaczego tak wielu ludzi łatwo daje się wciągnąć w populistyczne podziały na „swoich” i „obcych”, a większość sporów koncentruje się na próbach udowodnienia, kto ma rację- zamiast na próbach znalezienia wspólnego gruntu, aby wyjść poza, uproszczony, czarno-biały obraz rzeczywistości? Dlaczego ludzie na tak niespotykaną skalę ulegają obietnicom bez pokrycia? Takie Czytaj dalej…

Painkiller: Lekcja o złym zarządzaniu i toksycznym przywództwie

„Painkiller” mocna opowieść wpleciona w tkankę prawdziwych wydarzeń, zrobiła wrażenie na widzach Netflix na całym świecie. Serial opowiada historię narodzin najbardziej zniesławionego opioidu- OxyContin, będącego źródłem epidemii opioidowej w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że około 300 000 Amerykanów zginęło w wyniku jego używania, a rodzina Sackler i ich firma farmaceutyczna Czytaj dalej…