Kobiety w biznesie zmieniają zasady gry

Opublikowane przez Gulewicz Maria Magdalena w dniu

Raport McKinsey odkrywa niepokojące trendy dotyczące obecności kobiet w świecie biznesu. Spośród 325 tysięcy kobiet na stanowiskach podstawowych, mniej niż połowa dochodzi do średniego poziomu menedżerskiego. Zaledwie 7 tysięcy dotrze na stanowiska zastępców szefów jednostek biznesowych lub prezesów. Gdzie więc znikają kobiety, i dlaczego nie uczestniczą w środowisku korporacyjnym?

Przez lata kobiety starały się przystosować do męskiego świata biznesu, podążając za zaleceniami poradników nakłaniających je do przyjęcia męskiego stylu zachowań. Taka strategia, chociaż wymagała od kobiet nieautentyczności, pozwalała na awanse i zdobywanie kolejnych szczebli kariery. Jednak czy te rozwiązania pomogły nam osiągnąć postępy w kwestii równouprawnienia w świecie biznesu? 

Te rozwiązania odpowiadają jedynie na objawy nierówności, ale nie likwidują ich źródeł. Wspierając różnorodność, musimy zacząć odpowiednio doceniać unikalne talenty i style zarządzania kobiet, zamiast forsować konwencjonalne modele. Nierówności mogą zostać pokonane jedynie poprzez konsekwentne wprowadzanie stopniowych zmian, które odsłonią i zniszczą głęboko zakorzenione przyczyny dyskryminacji. 

Czas na rewolucję kobiet w biznesie, która przyniesie równowagę i autentyczność do środowiska korporacyjnego. Dziś nadszedł czas, aby zadawać sobie pytania: czy promowanie konwencjonalnego, męskiego modelu sukcesu rzeczywiście tworzy lepsze środowisko pracy dla wszystkich? Czy to przyczynia się do tworzenia zdrowszej kultury organizacyjnej? Czy może zamiast zastanawiać się, jak kobiety mogą osiągnąć sukces w obecnych systemach korporacyjnych, powinniśmy skoncentrować się na pytaniu, jak ten system zredefiniować. W ostatecznym rozrachunku wszyscy- zarówno mężczyźni, jak i kobiety- skorzystają z równości w świecie, gdzie płeć nie odgrywa roli w planowaniu i podziale pracy.

(R)ewolucja Kobiet w Biznesie: Nowe Trendy i Wyzwania

Analizując niepisane zasady świata korporacyjnego, zastanówmy się nad jego fundamentalnymi wymaganiami. Na początek tym, dotyczącym pewności siebie, które stały się kluczowym jego elementem. Jakie nowe perspektywy mogą przynieść zmiany w definicji pewności siebie, relacjach międzyludzkich i rozumieniu władzy w kontekście różnorodności płci?

Nowa Definicja Pewności Siebie: Wykraczanie Poza Męskie Wzorce

Tradycyjna definicja pewności siebie w biznesie narzucała męski model, z silnymi deklaracjami i asertywnym komunikatem. Czy jednak ograniczając się do tego jednego wzorca, nie pomijamy głębszego sensu tego pojęcia? Zachęcając kobiety do porzucenia „typowo kobiecych” zachowań- argumentując, że wahanie się, przepraszanie czy zadawanie pytań nie świadczą o pewności siebie- powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie chcemy eliminować te zachowania z biznesowego repertuaru. A może lepiej zmienić perspektywę na nie? 

Wahanie się nie może być czasem przerwą na refleksję, przepraszanie wyrazem troski o uczucia innych, a pytania sposobem na ujawnienie problemów czy nowych perspektyw. Tak naprawdę, wszystkie te zachowania mogą wynikać z pewności siebie, rozumianej jako zaufanie do swoich zdolności myślenia, uczenia się, podejmowania decyzji i działania. Takie postawy możemy także odbierać, jako zaufanie do swojej zdolności do wahania się, zadawania pytań i przyznawania się do niepewności.

Relacje Biznesowe: Wartość Sojuszy Ponad Powierzchowność

Kolejnym obszarem do refleksji jest podejście do relacji. Kultura biznesu często nagradza powierzchowne związki. Tutaj każdy kontakt musi przynieść konkretne rezultaty, czy to w postaci zwiększonej sprzedaży, zdobycia nowego klienta, czy uzyskania awansu. 

Badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego zaobserwowali, że  podczas gdy mężczyźni budują relacje, gdy widzą możliwość korzyści, kobiety są mniej skłonne poświęcać relacje dla własnych osobistych zwycięstw. Zamiast tego, są bardziej skłonne pracować nad rozwiązaniem, które usatysfakcjonuje wszystkich. W tym kontekście, mężczyźni wydają się lepiej dostosowani do wymogów korporacyjnego świata. Jednak pozostaje pytanie: czy ten system jest zdrowy? Być może istnieje przestrzeń do refleksji i poprawy.

Władza czy Wpływ: Nowe Wyzwania w Zarządzaniu

Następnym elementem korporacyjnej układanki jest kwestia władzy. Nie wszyscy są zainteresowani tym, aby pracować długo i ciężko tylko po to, aby osiągnąć silniejszą pozycję w firmie. Władza niekoniecznie jest  aspiracją każdego. Ale istnieje także moc płynąca z wpływu, która jest zdolnością do kierowania sprawami bez konieczności uciekania się do form autorytarnych.

Czasopismo „Journal of Health and Social Behaviour” ujawniło, że mężczyźni czują większą satysfakcję w pracy, gdy mogą podejmować decyzje dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników. Natomiast kobiety nie czują się komfortowo z tego rodzaju władzą. Co więcej, badanie przeprowadzone przez Harvard Business School wykazało, że kobiety postrzegają władzę jako mniej atrakcyjną niż mężczyźni. Możemy zatem przypuszczać, że kobiety nie dążą do zajmowania wpływowych stanowisk, ponieważ uważają arbitralne formy władzy za mało atrakcyjne. Może wobec tego warto ponownie zastanowić się nad sposobem dystrybucji władzy w miejscu pracy, doceniając, że wpływ kobiet może być równie skuteczny, jeśli nie bardziej, jak męski autokratyczny sposób sprawowania władzy. 

 

Rozwiązanie problemu nierówności płci w biznesie wymaga nowego spojrzenia na obecny system. Zamiast krytykować kobiety za brak dopasowania, korporacje powinny stworzyć środowiska sprzyjające różnorodności i doceniać unikalne talenty kobiet. Wszystko to wymaga przemyślenia i zmiany nie tylko zachowań kobiet, ale przede wszystkim warunków, w jakich funkcjonuje współczesna korporacja. To miejsca pracy, a nie tylko kobiety, muszą rzeczywiście dostosować swoje podejście, aby osiągnąć rzeczywistą równowagę płci w biznesie.

______

Już w lutym odbędzie się premiera nowej edycji kursu online: “Przywództwo Kobiet”. Więcej na: www.przywodztwokobiet.pl