Szklany sufit to mit

Dwadzieścia lat temu pojawiło się popularne określenie „szklany sufit”. Miało ono opisywać nieformalne, ukryte bariery utrudniające – a czasem wręcz uniemożliwiające – kobietom osiągnięcie sukcesu zawodowego na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Jednak ta metafora ta przestała być adekwatna. Sugeruje ona bowiem, że po pokonaniu pewnej niewidzialnej bariery kobiety osiągają równość szans Czytaj dalej…

Przyszłość pracy w kontekście wyzwań i korzyści płynących z równości płci

Przyszłość pracy w kontekście równości płci

Zaobserwowane trendy oraz wyniki badań nad doświadczeniami kobiet w miejscu pracy zwracają uwagę na istotne bariery, które utrudniają kobietom rozwój kariery zawodowej. Tymczasem, badania Banku Światowego jednoznacznie wskazują na ogromne straty ekonomiczne wynikające z braku równości płci. Szacuje się, że koszt nierówności płci wynosi dziś 23 620 dolarów na osobę Czytaj dalej…

Kobiety w biznesie zmieniają zasady gry

Raport McKinsey odkrywa niepokojące trendy dotyczące obecności kobiet w świecie biznesu. Spośród 325 tysięcy kobiet na stanowiskach podstawowych, mniej niż połowa dochodzi do średniego poziomu menedżerskiego. Zaledwie 7 tysięcy dotrze na stanowiska zastępców szefów jednostek biznesowych lub prezesów. Gdzie więc znikają kobiety, i dlaczego nie uczestniczą w środowisku korporacyjnym? Przez Czytaj dalej…